Silliperinnemuseo Dikseli & Mylly & Näyttämö


Merellinen Rymättylä on tunnettu kalastuksestaan ja etenkin silleistään. Rymättyläläinen Saukko-sillinkalastuslaivasto teki ensimmäisen pyyntimatkansa 1940-luvun lopulla ja vuoteen 1975 mennessä rymättyläläisten sillinkalastusmatkat päättyivät.


Tämä sillinkalastushistoria ja perinne on nyt esillä Silliperinnekeskus Dikselissä sillilaivaston kotisatamassa Röölässä.


Dikseli silliperinnekeskus

Vuosia sitten Tauno Saarni, Saukkolaivaston omistaja, oli purkanut viimeisestä romutettavasta aluksesta kaiken mahdollisen esineistön ja säilytti niitä makasiinissaan yli 30 vuoden ajan. Museoajatus lähti elämään, kun Tauno Saarni pyysi Rymättylän kotiseutumuseon hoitajaa Marja Kantosta kokoamaan näistä esineistä näyttelyn. Ensimmäinen esine, jonka hän antoi näyttelyyn, oli työkalu nimeltä dikseli ja siitä perinnekeskus sai sitten nimensäkin.


------------------------------------------------------------------------------------------


Silliperinnemuseo ja Myllymuseo Dikseli 

Rööläntie 394, 21150 Röölä

Museokauppa

Museot on tältä kesältä kiinni, paitsi Sadonkorjuujuhlissa 19.9.

Kiitos kesästä 2020 - nähdään ensi kesänä.Kts. www.roola.fi


------------------------------------------------------------------------------------------Röölän Vanha Mylly -MYLLYMUSEOMyllyn-perustamispäätös.jpg


Yhteystiedot:


Silliperinnekeskus, Myllymuseo  ja Dikselin Näyttämö

Rööläntie 394, 21150 Röölä


Kysy opastetuista kierroksista Silliperinnemuseon menneen maailman

kalastajien tarinoihin ja esineistöön.

Ryhmäopastus - kysy ryhmällesi hinta.


Röölän Kylätoimikunta ry

roola@roola.fi


Tuulamaria  044 974 8711
Suomen ainoa Sillimuseo!